ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Συλλογή δείγματος σπέρματος
Η προετοιμασία της δειγματοληψίας περιλαμβάνει την αποχή από σεξουαλική επαφή και κάθε εκσπερμάτιση για 3-4 ημέρες. Όταν υπάρχει αποχή μικρότερη από τρεις ημέρες δεν υπάρχει ικανοποιητική αναπλήρωση της παραγωγής σπέρματος. Ενώ όταν οι ημέρες αποχής είναι περισσότερες από εννιά η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων μειώνεται σημαντικά.

Η συλλογή του δείγματος γίνεται σε αποστειρωμένο ουροδοχείο, με προκλητή εκσπερμάτιση. Συνιστάται στον εξεταζόμενο πριν τη συλλογή, να ουρήσει, να πλύνει τα χέρια του, καθώς και τη βάλανο με σαπούνι και άφθονο νερό. Η λήψη με προφυλακτικό είναι ακατάλληλη λόγω των σπερματοκτόνων ουσιών που περιέχει.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή
Πρωί: 7:30-13:30
Απόγευμα:
18:00-20:00
Τετάρτη
Πρωί: 7:30-13:30
Σάββατο
Πρωί:
8:00-12:00

Συλλέγεται κατά το δυνατόν, ολόκληρο το ποσό της εκσπερμάτισης. Φροντίζουμε να μεταφερθεί στο εργαστήριο σε σύντομο χρονικό διάστημα (30 λεπτά) και σε θερμοκρασίες κοντά στην θερμοκρασία σώματος.

Προηγείται συνεννόηση με το εργαστήριο , ώστε η συλλογή και η προσκόμιση του δείγματος στο εργαστήριο, να γίνει πρωί εργάσιμης ημέρας. Το αποτέλεσμα δίδεται την επομένη.

Σπερμοδιάγραμμα Τεστ Ανδρικής Γονιμότητας
Σπερμοδιάγραμμα Εξετάσεις Ανδρικής Γονιμότητας