You are currently viewing Προληπτικός Εργαστηριακός Έλεγχος Ενηλίκων

Προληπτικός Εργαστηριακός Έλεγχος Ενηλίκων

Check-Up

Τι είναι ο Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος;

Ο Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος (το κοινώς αποκαλούμενο check-up) επικεντρώνεται στην προσυμπτωματική διάγνωση ενηλίκων, ώστε να προσδιοριστούν ορισμένα νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις, που κατά κανόνα δεν προκαλούν συμπτώματα ή προκαλούν συμπτώματα σε προχωρημένα στάδια.

Επειδή η πρόληψη έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα για την υγεία, την ευεξία και τη μακροζωία, ο Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος αποτελεί μέσο προσέγγισης νοσημάτων που λαμβάνουν επιδημικό χαρακτήρα στο Δυτικό κόσμο, όπως καρδιοπάθειες, διαβήτης, νεοπλασίες και άλλα, ώστε να διαγνωσθούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν πριν την δημιουργία μη αναστρέψιμων επιπλοκών.

Πρόκειται για μια στοιχειώδη υποχρέωση του ατόμου απέναντι στον εαυτό του και τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του.

Ποιος είναι ο σκοπός του Προληπτικού Check-Up;

  • Η προαγωγή της ατομικής και οικογενειακής υγείας
  • Η ανίχνευση παραγόντων κινδύνου που μπορούν να εξελιχθούν σε νόσο
  • Η ανίχνευση παθήσεων που συνήθως είναι ασυμπωματικές
  • Η ανίχνευση παραγόντων κινδύνου που μπορούν να αντιστραφούν με αλλαγή του τρόπου ζωής
  • Η διάγνωση ήδη υφιστάμενων παθήσεων και κλινοεργαστηριακή αντιμετώπιση τους
  • Η ώθηση στην εφαρμογή κανόνων υγιεινής συμπεριφοράς
  • Η ευεξία ως αποτέλεσμα ενός φυσιολογικού ελέγχου

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται το Προληπτικό Check-up;

Ανάλογα με το φύλο και την ηλικία σας, η συχνότητα του Check-Up διαφοροποιείται.

Επίσης, μπορεί να αλλάζει με βάση τα αρχικά σας ευρήματα, αν αντιμετωπίζετε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, αν έχετε προδιαθεσικούς παράγοντες ή κληρονομικό ιστορικό για κάποιες νόσους.

Αν λάβει κανείς υπ’όψιν του ότι όλα τα νοσήματα που παρουσιάζονται μετά τη μέση ηλικία είναι αποτελέσματα παθολογικών μεταβολών και αλλοιώσεων που έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίς, τότε αποδεικνύεται πως όσο νωρίτερα αρχίσει ο Προληπτικός Έλεγχος, τόσο περισσότερο αποδοτικός αναμένεται να είναι.

Τι περιλαμβάνει ο Προληπτικός Έλεγχος;

Οι περισσότεροι ενήλικες είναι γενικά ελεύθεροι παθήσεων που θα μπορούσαν να διαγνωστούν από κλινικές και κυρίως εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο Προληπτικός Έλεγχος περιλαμβάνει:

Α. Λήψη Ιατρικού Ιστορικού
Το ιατρικό ιστορικό είναι το μονοπάτι για τη προσέγγιση μιας υποκείμενης ασυμπτωματικής νόσου. Να ξέρετε ότι σχεδόν πάντα, όταν ανοίγεστε στο γιατρό σας, τότε έμμεσα του λέτε τι έχετε.


Β. Κλινική Εξέταση
Ο κλινικός έλεγχος που σας υποβάλει ο κλινικός Ιατρός σας, βασίζεται κυρίως στη πληροφόρηση που του δώσατε στο ιατρικό ιστορικό και με δυσκολία θα ανιχνεύσει υποκείμενες παθήσεις χωρίς συμπτώματα και σωστή πληροφόρηση. Είναι όμως απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε ολοκληρωμένου Προληπτικού Ελέγχου. Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι ο κλινικός Ιατρός σας είναι αυτός που θα καθορίσει την περιοδικότητα του ελέγχου, και τη γενικότερη στρατηγική ή τακτική απέναντι στην έννοια της πρόληψης και της υγείας.


Γ. Εργαστηριακές Εξετάσεις
Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις εργαστηριακές εξετάσεις που ελέγχουν με τρόπο αξιόπιστο τη συνολική κατάσταση της υγείας και ειδικότερα των ζωτικών οργάνων.

Τι προετοιμασία χρειάζεται πριν τον εργαστηριακή Προληπτικό Έλεγχο;

Η προετοιμασία που απαιτείται δεν είναι άλλη παρά μόνο μια απλή συνεργασία με τον Ιατρό σας ως προς την εφαρμοζόμενη δίαιτα, συνήθως ολονύκτια νηστεία 10-12 ωρών, χαλάρωση και προσεκτικό τρόπο συλλογής δειγμάτων από εσάς (συλλογή πρώτων ούρων).

Ποιο είναι το όφελος του Προληπτικού Ελέγχου;

Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες των ειδικών και κάνετε προληπτικές εξετάσεις όσο συχνά χρειάζεται, έχετε διπλό όφελος. Από τη μια, ακόμα και οι πιο σοβαρές παθήσεις αν διαγνωστούν έγκαιρα και στα πρώτα στάδια, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Από την άλλη, με τη βοήθεια των τακτικών εξετάσεων, μπορείτε να γνωρίζετε με ακρίβεια την κατάσταση της υγείας σας και τα επίπεδα που φροντίζετε να παραμένουν πάντα μέσα φυσιολογικά όρια.

Φροντίσετε να εντάξετε στο πρόγραμμα σας το συστηματικό Προληπτικό Έλεγχο της υγείας σας, ανάμεσα στις τόσες άλλες σημαντικές υποχρεώσεις σας.

Γιατί η υγεία μας είναι πάνω από όλα και ο πιο σίγουρος τρόπος να τη θωρακίσουμε είναι η πρόληψη.

Ειδικός Έλεγχος

Ο Προληπτικός προσυμπτωματικός εργαστηριακός Έλεγχος μπορεί να είναι φυσιολογικός ή παθολογικός, οπότε χρησιμοποιείται ως εργαλείο από τον κλινικό γιατρό σας για την παρουσία ή μη προδιαθεσικών παραγόντων καθώς και για την ύπαρξη ή μη υποκείμενης νόσου.

Ο παθολογικός εργαστηριακός έλεγχος αξιολογείται από τον κλινικό γιατρό σας και είναι αυτός που θα σας συστήσει το πότε και πως θα προβείτε στον επιπλέον απαραίτητο ειδικό εργαστηριακό έλεγχο για την εργαστηριακή προσέγγιση των προδιαθεσικών παραγόντων της υποκείμενης νόσου. Πρέπει να τονισθεί ότι απαιτείται πάντα η επιβεβαίωση των πιθανών παθολογικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με οδηγίες συμμόρφωσης.

Leave a Reply