Εξετάσεις για Covid-19

Το βιοπαθολογικό εργαστήριο Cityzenlab Niki Fotopoulou MED βρίσκεται στις επάλξεις για την διάγνωση και καταπολέμηση της παγκόσμιας μάστιγας που λέγεται SARS cov-2 ή COVID 19.

Με ορθή εργαστηριακή πρακτική και την τήρηση των βασικών μέτρων βιολογικής ασφάλειας από το προσωπικό του εργαστηρίου ελαχιστοποιούμε τον δυνητικό κίνδυνο από μολυσματικά υλικά.

Εκτελούμε τόσο τις γρήγορες δοκιμασίες Rapid Test   (lateral flow) αντιγόνου όσο και τις μοριακές δοκιμασίες με αυθημερόν αποτέλεσμα.

Rapid Test 10€
Μοριακός έλεγχος και λήψη υλικού 47€  (40€ και 20€ αντίστοιχα)

Εξετάσεις για Covid-19