Ανοσολογικός Έλεγχος

Το ανοσολογικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την άμυνα του οργανισμού απέναντι στα βλαβερά ερεθίσματα του περιβάλλοντος, τα οποία αναγνωρίζονται ως ξένα. Με την ενεργοποίηση του συστήματος αυτού αρχίζει μια σειρά φαινομένων που αποτελούν την ειδική και την μη ειδική ανοσιακή απάντηση.
Η απάντηση αυτή περιλαμβάνει την φαγοκυττάρωση, τη φλεγμονώδη αντίδραση και την παραγωγή ειδικών κυτταρικών προϊόντων, όπως τα αντισώματα.

Ορισμένες φορές η ανοσιακή αυτή απάντηση δεν είναι ωφέλιμη για τον οργανισμό και μπορεί να προκαλέσει ιστική βλάβη, δηλαδή υπερευαισθησία ή αλλιώς αλλεργία.

Επίσης η ανοσιακή αυτή απάντηση μπορεί να αναπτυχθεί απέναντι σε αντιγόνα του ίδιου του οργανισμού με αποτέλεσμα να προκαλέσει αυτοάνοσα νοσήματα.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή
Πρωί: 7:30-13:30
Απόγευμα:
18:00-20:00
Τετάρτη
Πρωί: 7:30-13:30
Σάββατο
Πρωί:
8:00-12:00

Για να μελετήσουμε όλες τις παραπάνω καταστάσεις έχουν αναπτυχθεί μια σειρά ανοσολογικών ή ορολογικών εξετάσεων. Αυτές οι εξετάσεις μελετούν την ανοσιακή απάντηση του οργανισμού απέναντι σε ξένους παράγοντες, την πιθανή υπερευαισθησία σε διάφορα αντιγόνα καθώς και την περίπτωση της αντίδρασης του οργανισμού ενάντια στα δικά του αντιγόνα.

Στα CityzenLab Niki Fotopoulou Med διαθέτουμε αναλυτές που διενεργούν ανοσολογικές και ορολογικές εξετάσεις και στεκόμαστε αντάξιοι στις απαιτήσεις της σύγχρονης ιατρικής πραγματικότητας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ο εξειδικευμένος Ανοσολογικός Αναλυτής υψηλής ταχύτητας και ακριβείας στον οποίο πραγματοποιούμε πλήθος Ανοσολογικών Εξετάσεων έχει παράδοση αποτελεσμάτων σε 24 έως 48 ώρες.

Ανοσολογικές Εξετάσεις