ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι αιματολογικές εξετάσεις σας μπορούν να διενεργηθούν άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια στο Μικροβιολογικό μας Εργαστήριο. 

Γενικά 

Το αίμα αποτελείται από ένα σύνθετο βιολογικό υγρό το πλάσμα και μια σειρά διαφορετικών κυτταρικών συστατικών όπως τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια.

Στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο μελετάμε τα έμμορφα συστατικά του αίματος, τόσο ποσοτικά όσο και ως προς την μορφολογία τους. Επίσης γίνεται μελέτη και στους διάφορους παράγοντες που κυκλοφορούν στο πλάσμα και τις οργανικές ενώσεις που περιλαμβάνει. Η γνώση αυτή είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού και για την διάγνωση και θεραπεία τόσο αιματολογικών νοσημάτων όσο και διαταραχών του μηχανισμού πήξης.

Στα CityzenLab Niki Fotopoulou Med διαθέτουμε σύγχρονους αιματολογικούς αναλυτές και αναλυτές πήξης που σε συνδυασμό με την συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση διασφαλίζουμε την σωστή διάγνωση των αιματολογικών διαταραχών.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή
Πρωί: 7:30-13:30
Απόγευμα:
18:00-20:00
Τετάρτη
Πρωί: 7:30-13:30
Σάββατο
Πρωί:
8:00-12:00

Η Γενική Εξέταση Αίματος περιλαμβάνει μετρήσεις που αφορούν κυρίως:

Αιματοκρίτη
Αιμοσφαιρίνη
Ερυθροκυτταρικών Δεικτών
Λευκών Αιμοσφαιρίων
Καθορισμός τύπου Λευκών Αιμοσφαιρίων
Αιμοπεταλίων

Γενική Εξέταση Αίματος

Η αιμοληψία γίνεται γρήγορα και σχεδόν χωρίς καμία ενόχληση από τους ικανότατους και έμπειρους ανθρώπους μας.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών δίνονται στους κλινικούς ιατρούς η οποίοι και είναι οι αρμόδιοι για τη σωστή διάγνωση ασθενειών.

Αιματολογικές Εξετάσεις